Els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Els objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) configuren una agenda inclusiva que aborda les causes fonamentals de la pobresa i aglutinen esforços per a aconseguir un canvi positiu en benefici de les persones i el planeta. Els ODS es van posar en marxa el gener de 2016 amb l’objectiu d’orientar les polítiques i el finançament del PNUD durant els pròxims deu anys. La consecució dels ODS requereix la col·laboració dels governs, el sector privat, la societat civil i els ciutadans en igual mesura per a assegurar que deixarem un millor planeta a les generacions futures.

Els 17 ODS estan interrelacionats: l’èxit o fracàs d’un arrossega inexorablement bona part dels altres. A més, s’obren a noves esferes de treball com el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre d’altres.

Aquests nous Objectius de Desenvolupament Sostenible es caracteritzen per ser d’abast global, universals, és a dir, aplicables a tots els Estats i a totes les persones amb independència del seu nivell de desenvolupament. A més, estan orientats a l’acció perquè tenen voluntat de transformar el món.

A la declaració en la qual es van aprovar els nous Objectius, els caps d’Estat i de Govern es van comprometre a posar fi a la pobresa i a la fam arreu del món, a combatre les desigualtats dins dels països, a construir societats pacífiques, justes i inclusives, a protegir els drets humans, a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones i les nenes, i a garantir una protecció duradora del planeta i els seus recursos naturals, tot això de cara al 2030. El present és una ocasió perfecta per a començar un canvi en positiu.

Vols unir-te? Comença per descobrir els 17 objectius de l’agenda 2030!

Si vols saber què s’està fent amb l’Agenda 2030 i els ODS a Espanya trobaràs tota la informació al web de l’agenda 2030 del Govern d’Espanya. També pots torbar que s’està fent a Catalunya al web de l’agenda 2030 de la Generalitat de Catalunya.

Si vols saber què està fent amb l’Agenda 2030 i els ODS a Barcelona, trobaràs tota la informació a la web de l’Ajuntament de Barcelona en la següent adreça

https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/taula-limpuls-de-lagenda-2030-la-ciutat