Política de privacitat

Última actualització el 25 de febrer de 2020.

Definicions

RGPD: es refereix al Reglament General de Protecció de Dades.

1. Principis de protecció de dades

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya es compromet a processar les dades de caràcter personal en concordança amb les seves responsabilitats sota el RGPD.

L’article 5 del RGPD obliga que les dades personals siguin:

 1. processades de forma legítima, justa i transparent amb relació als individus;
 2. recol·lectades per a finalitats específiques, explícites i legítimes; i que no siguin processades de forma incompatible amb aquests propòsits. L’arxiu amb propòsits d’interès públic, científic, històric o estadístic no es considerarà incompatible amb les finalitats inicials;
 3. adequades, rellevants i limitades al que és necessari per a les finalitats per a les quals s’han recavat;
 4. precises i, quan sigui necessari, es mantinguin actualitzades; es prendran mesures raonables per garantir que les dades sabudes imprecises siguin eliminades o corregides en el temps més breu possible;
 5. mantingudes de manera que no permeti la identificació dels individus durant més temps del necessari per als propòsits pels quals es van recollir les dades; el temps Durant el qual les dades podran ser guardades podrà allargar-se per a ser arxivades amb propòsits d’interès públic, científic, històric o estadístic, subjecte a les mesures tècniques i organitzatives apropiades per salvaguardar els drets i llibertats dels individus; i
 6. processats de manera que garanteixi la seva apropiada seguretat, incloent-hi protecció contra accessos no-autoritzats, processament il·legal, pèrdua, destrucció o danys, utilitzant les mesures tècniques i organitzatives adequades.

2. Provisions generals

 1. Aquesta política s’aplica a totes les dades personals processades per l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya. 

3. Processat legítim, just i transparent

 1. Els individus tenen el dret a accedir a les seves dades personals i tota petició d’aquesta índole que rebi l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya es resoldrà de manera eficaç.

4. Finalitats legítimes

 1. Totes les dades processades per l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya han de respondre a una de les següents finalitats legítimes: consentiment, contracte, obligació legal, interès vital, deure públic o interès legítim.
 2. Quan el consentiment sigui la base legítima en la qual se sustenta el processament de dades, s’ha de conservar una evidència d’aquest consentiment amb aquestes.
 3. Quan s’enviïn comunicacions a individus d’acord amb el seu consentiment, es posarà, de forma clara, a la seva disposició una opció per revocar aquest consentiment. Hauran d’existir mecanismes per assegurar que els canvis es vegin reflectits activament en tots els sistemes de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

5. Minimització de les dades

 1. L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya ha de garantir que les dades de caràcter personal són adequades, rellevants i limitades amb relació al propòsit amb el qual s’han recopilat.

6. Arxiu / eliminació

 1. L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya garantirà que les dades personals no es guardaran durant més temps del necessari.

7. Seguretat

 1. L’accés a dades personals serà limitat al personal que hi necessiti accedir i han d’existir mesures de seguretat per evitar accessos no autoritzats a la informació.
 2. Quan s’eliminin dades personals, ha de fer-se de manera segura tal que les dades siguin irrecuperables.
 3. Han d’existir solucions apropiades per realitzar còpies de seguretat i recuperacions en cas de desastre.