10 març, 2022

Taula per l’impuls de l’Agenda 2030

Pocs dies després que l’Agenda 2030 celebrés el sisè aniversari de la seva aprovació, s’ha constituït la Taula per lImpuls de lAgenda 2030. Aquesta compta amb la presència de les entitats i empreses més representatives de la ciutat i preveu definir espais de col·laboració per impulsar propostes concretes que despleguin els agents privats i associatius de la ciutat.

Els objectius

La Taula té dos objectius principals que són donar impuls a lAgenda 2030 entre els actors socials i econòmics de la ciutat i, al mateix temps, fer seguiment de levolució de lassoliment de les fites proposades pel govern municipal per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la ciutat.

Les accions de la Taula

La Taula per l’Impuls de l’Agenda 2030 proposa una sèrie d’accions per complir els objectius que s’ha marcat. Aquestes són: reflexionar sobre la implementació de l’Agenda 2030 a la ciutat i emetre les corresponents recomanacions, impulsar iniciatives per complir aquestes fites en diversos àmbits i, finalment, proposar continguts per a les jornades anuals de l’Agenda 2030 a la ciutat i, si s’escau, participació de membres en les mateixes.

Aquesta és una de les moltes iniciatives de l’Ajuntament de Barcelona per complir amb els 17 objectius integrats a l’Agenda 2030; objectius com l’erradicació de la pobresa extrema, combatre les desigualtats, l’empoderament de la dona i l’accés universal a la salut. L’Ajuntament està compromès amb el suport dels sectors socials, ambientals i econòmics per fer de Barcelona una ciutat que prioritza les persones, el planeta i la prosperitat. 

L’ANUE participa com a vocal de la taula juntament amb altres 40 entitats socials, econòmiques i potítiques de la ciutat.

Veure més shttps://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/taula-limpuls-de-lagenda-2030-la-ciutat