Responsabilitat social

Què és la RSC?

  • La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és el compromís voluntari que les empreses fan per a la millora social, econòmica i ambiental.
  • La RSC vol anar més enllà del compliment de les lleis i les normes, donant per descomptat el seu respecte i el seu estricte compliment. Sota el concepte d’administració i de management s’engloben un conjunt de pràctiques, estratègies i sistemes de gestió empresarials que persegueixen un nou equilibri entre les dimensions econòmica, social i ambiental.
  • La RSC és sinònim de transparència dels inversors, de bon govern de les societats cotitzades, codis ètics, iniciatives d’acció social i mecenatge cultural, entre altres iniciatives. Les organitzacions socials desenvolupen la seva missió alhora que estableixen vies de comunicació amb l’Administració i les empreses.

Documentació

Conscients de la importància de donar suport, estimular i difondre aquest model d’organització corporativa, l’Associació per a les Nacions Unides, com a membre fundador del Pacte Mundial a Espanya, va començar a desenvolupar l’any 2005 el projecte Territori Socialment Responsable (TSR), tot intentant aplicar els objectius del Global Compact, signat el 2000 a les Nacions Unides. El concepte de TRS inclou els àmbits de:

  • Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), pel desenvolupament de polítiques de millora de les empreses davant de la societat.
  • Responsabilitat de l’Administració Pública (RSA), dins del sector públic, per a la cohesió social i el desenvolupament de bones pràctiques.

Han estat precisament en els sectors públic i de l’àmbit local dels municipis on s’han centrat els esforços de l’ANUE.

Des de l’any 2004 hem treballat la responsabilitat territorial col·laborant en l’autodiagnosis de les administracions locals de diferents ajuntaments de Catalunya.

Pacte Mundial (Global Compact)

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides, i és membre fundador del Pacte Mundial a Espanya des de 2005.

Anualment presenta el seu informe de progrès on demostra el seu compromís amb els 10 Principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides.

Podeu llegir els nostres informes de seguiment al web de la Red Española del Pacto Mundial.