Transparència

Asociación para las Naciones Unidas en España

  • Any de creacio: 1962
  • NIF: G08945859
  • Registre Ministeri d’Interior no. 9.472
  • Registre d’Organitzacions no Governamentals de Desenvolupament, AECID no.2522
  • Registred’Organitzacions no Governamentals per al Desenvolupament, ACCD, no. 7
  • Cens d’Entitats de Voluntariat Social de Catalunya no. 001405 000.
  • Cens general de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya no. 2599
  • Entitat declarada d’Utilitat Pública des de 1999.
  • Entitat auditada des de 1999 per l’empresa GM Auditors SL.

L’ANUE està reconeguda per l’ONU com a nexe principal entre aquesta Organització i la societat civil, i actua com a punt focal de Centre Regional.

Aquesta Política de Transparència és la materialització del ferm compromís de l’Associació per a les Nacions Unides amb la integritat i la transparència en la seva activitat. Totes les persones que la componen i especialment la Direcció, es comprometen a complir-la i donar-la a conèixer entre els seus grups d’interès.

Compromís públic.

L’Alta Direcció impulsa, a través del Sistema de Gestió d’Integritat i Transparència i de les polítiques i accions associades, la inclusió d’aquests valors en la seva filosofia d’associació i difusió d’aquesta.

Bon govern.

Les relacions professionals es basen en el respecte als valors i principis constitucionals, les lleis i la dignitat de les persones.

Integritat.

L’ Associació actua amb total independència i compta amb els mecanismes necessaris per evitar qualsevol interferència de tercers i assegurar l’objectivitat i imparcialitat professional de la seva activitat.

Confidencialitat.

Tots els empleats compleixen el secret professional i la llei de protecció de dades, mantenint la confidencialitat de la informació relativa a l’associació i els seus associats en tot moment.

Comunicació.

Compta amb mecanismes senzills i accessibles a disposició dels nostres grups d’interès per a sol·licitar informació o denunciar situacions de conflicte d’interès.

Transparència.

S’assegura l’accessibilitat als comptes anuals per a tots aquells socis que les sol·liciti. A més, a través de l’Informe anual del Pacte Mundial, reportem les nostres activitats en drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció.

Millora contínua.

La nostra Política de transparència és revisada amb caràcter anual i sempre que es consideri aconsellable, a causa de modificacions importants en l’activitat o estructura de l’associació o de canvis en la legislació.

També podeu consultar:

Despeses 2019.

Ingressos 2019.