La WFUNA

Un moviment dels pobles en favor de les Nacions Unides.

Inspirada en les paraules que obren la Carta de les Nacions Unides “Nosaltres, els Pobles…”, la Federació Mundial d’Associacions per a les Nacions Unides (FMANU/WFUNA) va ser creada el 1946, un any després de l’establiment de l’ONU.

Avui, ens hem convertit en una xarxa global de centenars de milers de persones unides mitjançant les Associacions per a les Nacions Unides en més de cent estats membres de l’ONU. La nostra xarxa permet connectar les persones sobre les qüestions d’abast global que ens afecten a tots, des de la pau i els drets humans a l’expansió de la democràcia, el desenvolupament equitatiu i la justicía internacional.

La WFUNA és una organtizació no governamental independent amb Estatut Consultiu (Categoria 1) en el Consell Econòmic i Social (ECOSOC) i relacions consultives o de col·laboració amb moltes altres organitzacions i agències de l’ONU. La missió de la WFUNA és informar, mantenir i enfortir la xarxa global d’Associacions per a les Nacions Unides per recolzar els principis i programes de les Nacions Unides i ajudar a donar forma a la seva agenda.

Els objectius de la WFUNA.

  • Ser un moviment dels pobles en favor de les Nacions Unides.
  • Coordinar i aprofundir les activitats dels seus membres i promocionar l’establiment de noves Associacions de Nacions Unides.
  • Cooperar, tant com sigui possible, amb altres organitzacions, els objectius de les quals incloguin el suport de Nacions Unides i el seu desenvolupament. Promoure la tolerància, entesa, solidaritat i cooperació entre els homes, dones i infants a tot el món sense distinció de raça, sexe, llenguatge, religió o orientació política.
  • Contribuir a l’eliminació dels obstacles a la pau, treballar en favor de la justícia, la seguretat i el desarmament, i promoure el desenvolupament de la coexistència pacífica i la cooperació entre nacions.
  • Lluitar pel reconeixement i el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals en tot el món, així com pel reconeixement de les responsabilitats i tasques que aquests drets suposen pels individus, grups i estats.
  • Promoure el desenvolupament econòmic, el progrés social i uns estàndards de vida millors.
  • Promoure la investigació, la informació i l’educació sobre els objectius de la Carta de Nacions Unides i el treball del sistema de Nacions Unides.

Més información a www.wfuna.org.