Anys Internacionals

Les Nacions Unides designen anys específics com ocasions per marcar esdeveniments o temes particulars amb l’objectiu de promoure, a través de la conscienciació i de l’acció, els objectius de l’Organització. Habitualment, són un o més estats membres qui proposen la designació d’un d’aquests anys internacionals i l’Assemblea General els aprova formalment a través d’una resolució. En algunes ocasions, aquestes celebracions són declarades per agències i organismes especialitzats de les Nacions Unides com la UNESCO, UNICEF, la FAO, etc.; quan es refereixen a temàtiques que es troben dins de les seves competències. Algunes d’aquestes són finalment adoptades per l’Assemblea General.Any Internacional de les Fruitas i les Verdures 2021
L’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 2021 com l’Any Internacional de les Fruites i les Verdures, amb la finalitat de sensibilitzar sobre els beneficis nutricionals i per a la salut que tenen les fruites i les verdures i la seva contribució a una dieta i un estil de vida saludable, i que també es contempla en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.