Anys Internacionals

Les Nacions Unides designen anys específics com ocasions per marcar esdeveniments o temes particulars amb l’objectiu de promoure, a través de la conscienciació i de l’acció, els objectius de l’Organització. Habitualment, són un o més estats membres qui proposen la designació d’un d’aquests anys internacionals i l’Assemblea General els aprova formalment a través d’una resolució. En algunes ocasions, aquestes celebracions són declarades per agències i organismes especialitzats de les Nacions Unides com la UNESCO, UNICEF, la FAO, etc.; quan es refereixen a temàtiques que es troben dins de les seves competències. Algunes d’aquestes són finalment adoptades per l’Assemblea General.