12 març, 2021

L’efecte de la COVID-19 en els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Un any després de la irrupció de la COVID-19, s’analitza en aquest article com la pandèmia ha provocat un impacte negatiu en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), adoptats i integrats per l’Assemblea General de l’ONU en l’Agenda 2030, encaminada a incidir en les esferes ambiental, social i econòmica.