Curs de Drets Humans

Conèixer els drets humans és el primer pas per aconseguir que siguin respectats. Però perquè la seva protecció sigui eficaç és necessari conèixer a més els mecanismes habilitats per reclamar-los. El complex entramat de les Nacions Unides ofereix múltiples eines per promoure els drets humans, no sempre conegudes.

Per aquest motiu l’ANUE organitza cada any, des del 2005 el curs “La protecció dels Drets Humans en el sistema de les Nacions Unides”. Amb la participació d’experts provinents tant del món acadèmic com de les mateixes Nacions Unides, el curs pretén apropar aquestes vies de protecció a totes aquelles persones interessades tant des d’un punt de vista teòric com pràctic.

Llegeix tota la informació de l’edició del 2022: