10 maig, 2024

El pas de Rafah, la “línia vermella” que ha creuat Israel

El passat 6 de maig Israel va creuar la “línia vermella” a la guerra amb Gaza. El camp de refugiats a Rafah ha estat la primera ajuda humanitària que va entrar al territori de guerra, i ha donat refugi a més de 1.5 milions de víctimes de guerra. Però Israel s’ha fet seu únic i darrer enllaç vital que donava ajuda.

A l’article següent d’Alba Hernández Peláez s’explicarà la greu situació produïda i les diferents solucions de què disposa la comunitat internacional.