21 novembre, 2023

Infàncies Desgarrades: La Pèrduad’Innocència en Temps de Guerra

L’inorme d’Olivia Saraco estudiant de Governança Global a Esade aborda la dura realitat que enfronten els nens en zones de conflicte. Reflexiona sobre el context històric proporcionat per la Declaració Universal dels Drets de l’Infant i la Convenció sobre els Drets de l’Infant, emfatitzant la necessitat crítica de protegir i fomentar un entorn segur per al creixement dels infants.

Destaca les violacions alarmants enfrontades pels nens en àrees afectades per la guerra, des del desplaçament fins a l’explotació, i l’impacte psicològic d’estar exposats a la violència ia la por. També emfatitza la necessitat urgent d’acció immediata, advocant per intervencions, suport i mesures per salvaguardar la infància al mig del conflicte. En darrera instància, ressalta la responsabilitat col·lectiva de la societat per assegurar la protecció i el benestar de cada nen.