1 octubre, 2022

L’abandonament al sector més vulnerable de la societat: les persones grans

Les persones grans són un col·lectiu que no sempre es té en compte quan pensem en la societat i està per tant invisibilitzat i limitat. Tot i així, les persones grans continuen participant i contribuint econòmicament, socialment, civilment i fins i tot políticament als països i a les societats.

En ocasió del Dia mundial per a la gent gran, en aquest article de Maria Kinder Lucas, estudiant de Relacions Internacionals, s’ analitzarà i es tractarà l’abandonament i la discriminació que pateix aquest vulnerat sector, així com les seves necessitats, sense oblidar en particular les dones grans.

Article: