11 gener, 2022

Organització Internacional de la Migració. Informe sobre les migracions en el món 2022

La pandèmia de la COVID-19 ha obstaculitzat les nostres vides els darrers anys. L’impacte ha traspassat fronteres; tenint un efecte significatiu en la mobilitat internacional. Les restriccions per a desplaçar-se d’un país a un altre, arribant al tancament de fronteres en el punt més àlgid de la pandèmia, han suposat un impediment per a aquells que tenien la intenció d’entrar a un nou país.

Amb el pas dels mesos, es van anar relaxant les restriccions en els desplaçaments interns i internacionals, alhora que les mesures sanitàries com la petició dels certificats de vacunació van anar guanyant terreny.

Europa i Àsia han estat els continents que han acollit un major nombre de migrants internacionals, tot i que en el període de temps des dels anys 90 fins a la segona dècada del segle XXI, s’ha registrat un augment en la migració internacional en tots els continents.

Malgrat aquestes dades, les tendències mostren que la majoria dels desplaçaments es produeixen a l’interior dels països. En 2009, es van comptabilitzar 740 milions de desplaçats interns; a diferència dels migrants internacionals, que van representar un 3,6% del total de desplaçaments únicament.

Un altre aspecte que hem de tenir en compte per a entendre millor el fenomen migratori és la “loteria del naixement”. Això indica com grups d’unes certes nacionalitats tenen moltes més possibilitats d’accedir a visats i acords d’exempció de visats. Aquest element està lligat a l’índex de desenvolupament humà dels països. Aquells països amb un índex de desenvolupament humà elevat són destins importants i populars entre els migrants. En canvi, els migrants procedents de països amb un índex de desenvolupament baix tindran dificultats a l’hora d’emigrar legalment, i hauran de recórrer a mètodes de desplaçament il·legals. En l’informe es fa referència al fet que aquells països que compten amb un índex de desenvolupament mig-alt són els principals països receptors d’immigrants i les destinacions de les remeses.

L’informe inclou diversos capítols. Alguns aporten dades sobre la migració, referent al panorama mundial, i a algunes particularitats a nivell regional. Es tracta en profunditat l’impacte del COVID-19 sobre la mobilitat i les migracions en el món, així com l’impacte de la revolució tecnològica a generar desinformació sobre la migració. L’informe també dedica un capítol a aquest efecte del canvi climàtic en les tendències migratòries, com la migració porta al tràfic de persones i com unes condicions de pau i seguretat poden facilitar al desenvolupament i a una migració segura.

Per a obtenir més informació respecte a l’informe publicat per l’Organització Internacional de la Migració (l’OIM) sobre les migracions, consultin el següent enllaç: https://publications.iom.int/books/world-migration-report-2022

Autora: Noelia Gómez Bosqued, estudiant de pràctiques a ANUE