21 octubre, 2021

S’urgeix el restabliment de serveis de salut sexual i reproductiva després de la pandèmia de la COVID-19

Arran del confinament i de les restriccions derivades de la pandèmia de la COVID-19, es va produir una interrupció dels serveis de salut materna i infantil i la suspensió dels drets a la salut sexual i reproductiva. Una experta de l’ONU afirma que els governs han de reprendre’ls de manera immediata.

Milions de dones han sofert restriccions en l’accés a l’atenció maternal i neonatal, com a resultat de les mesures adoptades per a frenar l’expansió de la COVID-19, i en alguns casos no han tingut cap mena d’accés, adverteix la relatora especial de l’ONU sobre el dret a la salut.

Segons un informe sobre el dret a la salut física i mental, al voltant de 14 milions de dones en el món no van tenir accés als anticonceptius i a serveis dirigits a les víctimes de violència de gènere en el moment que més els necessitaven.

Són drets humans

Ara és moment que els governs reprenguin aquells serveis de salut sexual i reproductiva que es van veure suspesos a causa de la pandèmia i emfatitzin la importància de tenir accés a drets relacionats amb la sanitat. 

L’autor de l’informe, Tlaleng Mofokeng, va remarcar el fet que els drets de salut sexual i reproductiva estan inclosos en tractats vinculants sobre drets humans, jurisprudència i documents de resultats de consens de conferències internacionals.

La relatora va comentar que les limitacions en l’accés a serveis essencials de salut sexual i reproductiva van ser resultat dels bloquejos, restriccions de moviment i desviament de fons a causa de la COVID-19.

Noves restriccions

“A més s’ha vist que hi ha noves mesures i lleis vigents en totes les regions que restringeixen l’accés a l’avortament segur, element que forma part dels serveis sexuals i reproductius del dret a la salut”, va emfatitzar.

 L’experta insta els Estats que duguin a terme una reconstrucció i un enfortiment dels sistemes sanitaris, per a promoure drets de salut sexual i reproductiva per a tots, ja que aquests constitueixen el dret a la sanitat. 

També va posar l’accent en la importància de garantir accés ampli a una atenció mèdica de qualitat, quant a salut materna, anticoncepció i avortament, i a la detecció de malalties com el càncer.

Així mateix, la relatora va proposar una educació sexual integral.

Patriarcat i colonialisme

L’autor de l’informe va explicar que encara persisteixen grans barreres que no permeten que tothom gaudi dels drets de salut sexual i reproductiva. Algunes d’elles estan relacionades amb els models patriarcals i colonialistes, i a les grans desigualtats que existeixen.

També afirmo que el patriarcat és un element opriment en totes les societats, ja que impedeix l’autonomia, la sexualitat i el control de les dones i nenes sobre el seu propi cos.

“El llegat del colonialisme continua present en totes les regions a través de lleis, polítiques i pràctiques que criminalitzen la diversitat en les identitats de gènere, els actes consensuats entre adults del mateix sexe; i restringeixen i impedeixen drets sexuals i reproductius”, va denunciar.

L’experta va exhortar als Estats a respectar i protegir els principis d’autonomia, integritat corporal, dignitat i benestar de les persones, sobretot en el que concerneix els drets de salut sexual i reproductiva.

Finalment, es va posar de manifest el compromís de col·laborar amb aquells Estats i autors involucrats en la defensa del dret a la salut física i mental de totes les persones.

*Els relators especials formen part del que es coneix com a Procediments Especials del Consell de Drets Humans. Els Procediments Especials, l’òrgan més gran d’experts independents del sistema de drets humans de l’ONU, és el nom general dels mecanismes independents de recerca i supervisió del Consell que s’ocupen de situacions específiques de països o de qüestions temàtiques a tot el món. Els experts dels Procediments Especials treballen de manera voluntària; no són personal de l’ONU i no reben un salari pel seu treball. Són independents de qualsevol govern o organització i presten els seus serveis a títol individual.

Noelia Gómez Bosqued

Font: ONU Noticias