7 juliol, 2020

Reconeixement del Consell de Ministres

El 19 de novembre de 2007, en ocasió del Dia de les Nacions Unides, el Consell de Ministres del govern espanyol -i amb motiu del 45 aniversari de l’ANUE- va reconèixer la important tasca que realitza l’Associació per a les Nacions Unides a l’estat espanyol, de divulgació dels propòsits i principis de les Nacions Unides i de les seves activitats.