7 juliol, 2020

Punt Focal de l’UNRIC

L’ANUE està reconeguda des de l’any 2004 per l’Organització de les Nacions Unides com a nexe principal entre l’Organització i la societat civil a Espanya, i actua com a punt focal del centre Regional d’informació de les Nacions Unides a Brussel·les (UNRIC).