Torna a tots els guanyadors

Oriol Mitjà Villar

Metge

1980, Arenys de Munt, Espanya


Premi per la Pau 2017

Des del 2010 lidera al Centre Mèdic de Lihir (Papua Nova Guinea), un equip de recerca per al control i el tractament del pian, una malaltia tropical crònica, encara desatesa, que afecta principalment la pobla­ció infantil i que pot produir deformacions òssies severes a llarg termini.

Els seus estudis han demostrat l’eficàcia del seu trac­tament contra el pian i, arran d’aquesta evidència, l’Organització Mundial de la Salut (OMS), va deci­dir engegar una campanya amb la qual s’espera haver-hi erradicat la malaltia l’any 2020, per tal que esdevingui la segona malaltia erradicada al món, després de la verola.

El premi es va lliurar a Barcelona.