Torna a tots els guanyadors

Karen Koning AbuZayd

Comissionada general de l'Agència de l'ONU per a l'ajuda als refugiats palestins (UNRWA) de 2005 a 2009

ag. 1941, Indiana, Estats Units


Premi per la Pau 2010

Pel seu treball durant molts anys i en condici­ons molt difícils a la UNRWA, del qual es ressalta la tasca d’educació en els camps de refugiats, assolint la seva total alfabetització.

El premi es va lliurar a Barcelona.