Torna a tots els guanyadors

Centre de Drets Humans de les Nacions Unides

Departament del Secretariat de les Nacions Unides.

28 jul. 1982 - 15 set. 1997


Premi per la Pau 1988

Per la tasca feta, sovint anònimament, per a la promoció i protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals, d’acord amb la Carta de les Nacions Unides, la Declaració Universal dels Drets Humans i les convencions i els pactes internacionals.

El premi va ser lliurat a Terrassa.