10 maig, 2024

L’auge del Populisme de Dreta a Europa: Implicacions per a les properes eleccions al Parlament Europeu

En aquest article, Sophia Maria Schultz analitza l’auge del populisme de dretes i com aquest pot condicionar les pròximes eleccions al Parlament Europeu, així com els seus potencials efectes en la política de la Unió Europea.