8 maig, 2024

Drets humans a l’Iran: augmenten les execucions i detencions

En aquest article, Susana Merino analitza la situació dels drets humans a la República Islàmica de l’Iran.

Des de 2021 les execucions han augmentat dràsticament. La majoria d’aquestes es decideixen en tribunals revolucionaris o són fetes per la policia de la moral. Dones i nenes han sofert les conseqüències de manifestar-se pels seus drets o de no respectar els codis de vestimenta marcats pel govern.

Mentre que les dones i les minories ètniques s’han convertit en el pilar de les protestes, els homes també han donat suport a aquesta lluita, fins el punt que 9 d’ells van ser executats per participar a les manifestacions “Dona, Vida, Llibertat.”