23 abril, 2024

Més enllà del veredicte: L’impacte de la revictimització encasos judicials de violència sexual a Espanya

El sistema judicial pot contribuir a la revictimització, amb l’exposició a interrogatoris, atenció mediàtica invasiva i prolongats procediments judicials, a més de la creixent incidència de delictes sexuals a Espanya. Casos com el de Dani Alves i de “La Manada”, emfatitzen la urgència de reformes per a protegir la privacitat de les víctimes, assegurar la rendició de comptes dels agressors i crear un entorn de suport per a les víctimes en el sistema judicial.

En aquest article de Mariona Nogueras analitzem el fenòmen de la revictimització que pateixen les víctimes de violència sexual en mans d’institucions i mitjans de comunicació i les conseqüències que això comporta per a les víctimes.