21 març, 2024

La crisi humanitària a Haití

Al nucli de la crisi a Haití hi ha un contracte social fracturat i un Estat que no representa la seva població. La violència estructural al país reflecteix la ruptura social i l’abandó de les necessitats bàsiques de la població. A l’article d’Alba Hernández Peláez s’explica com la situació requereix una acció immediata per a la restauració de l’estabilitat i la reconstrucció de les institucions democràtiques mitjançant un procés electoral inclusiu, amb el suport tant nacional com internacional.