7 març, 2024

Refugiats de la Conservació: Trobant un Equilibri entre la Protecció Ambiental i els Drets Humans dels Pobles Indígenes

L’article “Refugiats de la Conservació: Un Equilibri entre la Protecció Ambiental i els Drets Humans dels Pobles Indígenes”, escrit per Caroline Lauk, analitza com la creació d’àrees protegides pot desplaçar comunitats indígenes i locals, violant els seus drets humans.

Destaca la importància d’integrar aquests drets en les polítiques de conservació i menciona instruments legals com la Declaració de les Nacions Unides sobre els Drets dels Pobles Indígenes i el Conveni 169 de l’OIT.

S’argumenta que el conflicte entre conservació i drets indígenes no és inevitable, com es mostra a l’Amazònia, on les comunitats indígenes són aliades clau en la protecció del medi ambient. Es conclou ressaltant la necessitat de col·laborar amb aquestes comunitats en els esforços de conservació.