29 febrer, 2024

La soletat a la societat nord-americana: Trump i l’isolacionisme dels EUA

La possible reelecció de Trump aquest 2024 com a president dels EUA planteja dubtes sobre fins a quin punt els sistemes multilaterals i la ONU seran capaços de resistir el seu escepticisme. En aquest article, J. Lobo Hispano examina les causes d’aquest escepticisme i el seu potencial efecte sobre el nostre sistema internacional actual.