22 febrer, 2024

El desplaçament dels Maasai: el desallotjament forçós de terres ancestrals

Aquest article de Caroline Lauk explora la intersecció crítica dels drets humans, la conservació i la política governamental en relació amb les comunitats Maasai al nord de Tanzània. Aprofundeix en les complexitats de la situació des d’una perspectiva legal, centrant-se en la infracció dels drets per part de les accions del govern tanzà, inclosos els desallotjaments forçosos i les violacions dels drets sobre la terra i culturals. Mitjançant un examen detallat del context històric, els desafiaments actuals i els marcs legals internacionals, l’article destaca la necessitat urgent de compliment i remedi per protegir els drets dels masai i assegurar una resolució sostenible.