12 febrer, 2024

Expansió del BRICS el 2024: ¿Què significa per l’ONU i el multilateralisme?

2024 ha marcat un moment històric per al grup BRICS, ja que han realitzat la ronda d’expansió més gran des de la seva creació. Cal preguntar-se fins a quin punt i com BRICS pot afectar el sistema de les Nacions Unides i el multilateralisme a escala global. Aquest article de Juan-Lobo Hispano López analitza com BRICS i els seus principis, per a entendre com contràriament a diversos pronòstics, el grup ha viscut passada la dècada i iniciat rondes d’expansió.