5 febrer, 2024

Conveni 189 de la OIT Què significa per a les dones treballadores i els seus drets laborals?

Aquest 29 de febrer, entra en vigor a Espanya el conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT). Des de ANUE volem llançar una campanya de sensibilització perquè les dones treballadores i persones que treballen en el sector domèstic coneguin la importància d’aquesta convenció sobre els seus drets laborals i reivindicació d’aquests.

A l’abril, amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes i la col·laboració de l’Associació Salut i Família impartirem un taller orientat cap a totes aquelles persones interessades a conèixer més sobre el conveni 189. Proporcionarem més informació en el futur pròxim.

Troba el text complet del conveni en el següent enllaç:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-8304