25 gener, 2024

El polèmic cas de Kenneth Smith: Un examen de la pena de mort

Aquest article de Mariona Nogueras i Caroline Lauk, juristes especialistes en Drets Espanyol i Comparat, parlen del cas de Kenneth Smith, un home de 58 anys a Alabama que s’enfronta a una execució polèmica per hipòxia de nitrogeni. L’equip legal de Smith argumenta que l’estat l’està utilitzant com a “subjecte de prova” per a un mètode sense testar, i sorgeixen preocupacions sobre la possibilitat d’una mort dolorosa i inhumana.

El Comissionat Alt de les Nacions Unides pels Drets Humans i altres experts critiquen el mètode no provat, suggerint que podria constituir tortura o tractament cruel. L’article també ofereix una visió més amplia de la pena de mort a tot el món, incloent mètodes d’execució i estadístiques globals d’execució.

Es tracta la perspectiva de les Nacions Unides sobre la pena de mort, posant èmfasi en les preocupacions pels drets humans i defensant la seva abolició. La conclusió insta a una revisió reflexiva de les implicacions ètiques que envolten la pena de mort i els mètodes alternatius com l’hipòxia de nitrogeni.