23 gener, 2024

L’economia global encara ha de canviar el seu rumb

El Banc Mundial acaba de publicar el seu últim Informe de Perspectives econòmiques mundials, on apunta que són necessaris canvis significatius en la política fiscal dels països en vies de desenvolupament per a complir les expectatives de l’agenda 2030.

L’informe prediu que el creixement global es desacceleri per tercer any consecutiu (arribant a 2,4%), però que repuntarà en 2025 (a 2,7%). El lustre de 2020 a 2025 s’espera que sigui el més feble del creixement global des de 1990. Troba en l’informe tots els detalls sobre l’anàlisi del Banc Mundial sobre les causes i possibles mesures a prendre.

Per més informació podeu visitar el següent enllaç.

https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects