18 desembre, 2023

Desplaçaments Incessants: Analitzant la complexitat de la migració forçada i els desafiaments globals

Aquest article de Laia Puig Comas aborda la crisi migratòria i de refugiats amb una atenció especial a la resposta de la Unió Europea (UE). Es repassen les dades fins al 2022 dels refugiats i els moviments migratoris, i s’analitza la distribució que s’ha fet dels migrants. Laia Puig, estudiant de Relacions Internacionals, destaca la importància d’una resposta integral, equitativa i humana. Malgrat alguns gestos de suport, la falta de solidaritat i la hipocresia continuen desafiants.