27 novembre, 2023

Argentina Abraza la ExtremaDerecha

En aquest article, el Catedràtic Emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Cesáreo Rodríguez-Aguilera, realitza una anàlisi exhaustiu sobre l’ascens al poder de Javier Milei a Argentina. L’autor revisa tant les causes objectives com les subjectives que van impulsar aquest canvi polític i examina detalladament la ideologia de Milei, catalogada com a ‘ideari ultrarreaccionari’.