8 novembre, 2023

Més enllà del salari, una lluita incessant per l’equitat

En aquest article María José Ochoa Graciano, estudiant de Governança Global, Economia i Ordre Legal a Esade realitza una anàlisi sobre la persistent bretxa salarial de gènere, les seves causes, i els seus efectes així com el sostre de vidre. Tot i els avenços en drets i regulacions, la desigualtat salarial entre homes i dones continua sent un desafiament arrelat. La solució requereix un canvi cultural i una major valoració del treball de les dones, cosa que beneficiaria a la societat en general.