7 novembre, 2023

Israel y Palestina: Proyectos Territoriales Confrontados

En aquest nou article el Dr. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Catedràtic Emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, fa un repàs històric que ajuda a entendre la situació que s’està vivint a Israel i Palestina. S’analitzen tots els actors que han tingut i encara tenen un paper important en el conflicte i l’impacte que ha tingut la seva participació o influencia. Alhora, s’examinen les diferents possibilitats territorials i ètniques segons cada grup i es planteja quin futur tindran aquests diferents escenaris. Finalment, Cesáreo respon a la pregunta de si hi ha sortida.