24 octubre, 2023

Haydee Castillo Flores

L’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), entitat reconeguda per l’ONU com el seu vincle amb la societat civil a l’Estat espanyol, ha decidit concedir el 44è Premi per la Pau a l’activista nicaragüenca Haydee Castillo Flores, pel seu treball incansable en defensa dels drets humans, particularment els drets civils i polítics, els drets econòmics, socials i ambientals de les dones camperoles i indígenes i ara dels que han estat expulsats a l’exili forçós a diversos països del món pel règim autoritari que governa Nicaragua.

El Premi per la Pau té una dotació de 5.000€, que aporta la Diputació de Barcelona, i es concedeix el 24 d’octubre de cada any, en commemoració de l’aniversari de la fundació de les Nacions Unides (1945).

La trajectòria de Haydee Castillo Flores ha estat dedicada a la denúncia constant de les flagrants violacions de drets humans a Nicaragua des dels seus inicis fins avui, enfrontada amb fermesa al règim dictatorial a Nicaragua pels seus nivells de criminalitat cap als drets humans.

La veu de Haydee s’ha sentit a tots els organismes internacionals de drets humans, als espais multilaterals, davant les autoritats de diferents països, als mitjans de comunicació, a les xarxes socials. Tot i el seu exili polític, segueix documentant cada dia les violacions que es donen dins de Nicaragua ia la ruta de l’exili polític, alentint les víctimes i supervivents i traient aquesta demanda de justícia i llibertat a tots els espais possibles.

Des de la seva fundació, l’any 1962,l’Associació per a les Nacions Unides a Espanyaha centrat la seva activitat en la difusió i consecució dels propòsits continguts a la Carta de les Nacions Unides. És amb aquest esperit que concedeix anualment el PREMI PER LA PAU, el qual, des de la seva primera edició, l’any 1980, vol reconèixer una obra individual o col·lectiva, una trajectòria personal o d’una entitat que destaqui pel seu treball encaminat a aconseguir els esmentats propòsits, per la defensa de la solució pacífica dels conflictes i dels Drets Humans, les llibertats fonamentals i en pro del desenvolupament sostenible.