17 octubre, 2023

Erradicació de la Pobresa: Treball Digne i Protecció Social per a la Dignitat de les Persones

El 17 d’octubre es celebra el dia universal de l’erradicació de la pobresa, enguany sota el lema ‘Treball digne i protecció social per a la dignitat de les persones’. Aquest any, les Nacions Unides aprofiten la data per fer una reivindicació del que significa la pobresa extrema, una situació a la qual s’enfronten 670 milions de persones, el 8,4% de la població mundial.

La pobresa extrema no es limita a la manca d’ingressos. Les persones que pateixen una situació de pobresa extrema s’enfronten a condicions laborals perilloses, viuen en condicions d’habitatge precàries, tenen dificultats per accedir a aliments nutritius, s’enfronten a obstacles per obtenir justicia, manquen de poder polític i tenen un accés limitat a l’atenció mèdica. Aquests factors perpetuen un cicle de pobresa que deixa les persones sense opcions viables per millorar les seves vides.

El lema d’enguany subratlla la importància del treball digne i la protecció social en la lluita contra la pobresa. El treball digne fa referència a un salari digne i a garantir condicions de treball segures. Reconeix la humanitat inherent de tots els treballadors i emfasitza la importància de tractar cada individu amb dignitat, independentment del seu estatus econòmic o social.

La protecció social universal és un component fonamental en el camí cap a l’eradicació de la pobresa. Proporciona una xarxa de seguretat financera que protegeix les persones més vulnerables en moments de dificultat, evitant que caiguin en la misèria quan s’enfronten a l’atur, la malaltia o altres circumstàncies adverses. La protecció social no és només un acte de justícia, sinó també un pas vital per a la construcció d’una societat més justa i equitativa.

Erradicar la pobresa no és un esforç aïllat; requereix una col·laboració global. Governs, empreses i organitzacions de la societat civil han d’unir-se en aliances sòlides per promoure el desenvolupament equitatiu i garantir que ningú quedi exclòs dels beneficis del progrés. Aquest Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa és una oportunitat per mostrar solidaritat amb aquells que lluiten contra la pobresa, escoltar les seves històries i reafirmar el nostre compromís de crear una economia que posi el benestar humà i ambiental per sobre dels guanys.

La dignitat humana ha de ser el principi rector en la presa de decisions polítiques i empresarials. L’objectiu final és eliminar la pobresa en totes les seves formes, proporcionant a totes les persones les condicions necessàries per viure amb dignitat.

En el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, recordem que tots els éssers humans mereixen viure amb dignitat, i és responsabilitat nostra col·lectiva treballar junts per fer d’aquest ideal una realitat.