11 octubre, 2023

Federalismo Europeo y Ciudadanos

Nou article d’opinió del Dr. Cesáreo Rodríguez-Aguilera, Catedràtic Emèrit de Ciència Política, de la Universitat de Barcelona, on explica com el procés d’integració europea no ha parat de sortejar amb més o menys fortuna diverses crisis successives que han tingut efectes ambivalents en les relacions entre les autoritats comunitaries i els ciutadans europeus.