10 octubre, 2023

10 d’octubre: Dia Mundial de la Salut Mental


L’article d’Olivia Saraco, estudiant de governança global a ESADE, es centra en la importància de la salut mental, especialment en els joves, destacant que sovint subestimem com les nostres accions poden afectar als altres. Es destaquen les preocupants estadístiques sobre la salut mental dels joves a Espanya i esmenta desafiaments com l’estigmatització i la manca d’accés a l’atenció adequada. L’article crida a la inversió governamental en salut mental i destaca les iniciatives recents a Espanya per abordar aquest problema a nivell nacional i internacional.