5 octubre, 2023

Desertificació i Sequera:El Desafiament Global que posa en perill els Drets Humans

Aquest article de Laia Puig, s’ examina la complexa relació entre la sequera, la desertificació i la degradació del sòl i el seu impacte als drets humans. La sequera i la desertificació són fenòmens climàtics que afecten moltes regions del món, exacerbant l’escassetat de recursos naturals i la degradació del sòl. Aquests esdeveniments climàtics extrems tenen conseqüències directes i indirectes en el compliment dels drets humans, incloent-hi el dret a l’alimentació, l’aigua i un medi ambient saludable.