3 octubre, 2023

Conclusions Jornada “Recuperant la Universalitat dels Drets Humans”

La commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans es va celebrar el passat 21 de setembre, uns mesos abans de la data assenyalada, essent el 10 de desembre de 1948 la data de naixement d’aquest document.

La jornada “Recuperant la Universalitat dels Drets Humans” organitzada per l’ANUE va venir acompanyada de tres taules conversatòries i dues conferències individuals, que van tractar aspectes com la indivisibilitat i universalitat dels drets humans, els reptes i oportunitats als quals s’enfronta la DUDH, la consolidació de les llibertats fonamentals a l’Espanya democràtica, les vulneracions dels drets humans en temps de conflicte i la funció de Nacions Unides com a protectora i promotora d’aquests drets.

Davant els canvis i incerteses que es plantegen al panorama internacional, l’Associació per les Nacions Unides a Espanya amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, Memorial Democràtic i la Fundació la Caixa, va reunir un total de catorze experts, acadèmics, professors, autoritats i especialistes per abordar el paper que haurà de tenir la institució a l’hora de salvaguardar la dignitat humana, la justícia i la llibertat de tota la humanitat.

Aquest és el informe redactat per Adriana Molina de l’equip d’ANUE amb les conclusions de la jornada.