18 setembre, 2023

La imparcialitat davant els ulls d’una pantalla

En els últims tres anys, la justícia ha experimentat canvis significatius a causa de la pandèmia de la COVID-19, amb molts països implementant judicis en línia com a resposta a la interrupció dels processos legals. Tot i les avantatges potencials de la digitalització del sistema judicial, s’han destacat diversos desafiaments que han d’abordar-se. En aquest article de Laia Puig s’indaga en els desafiaments que comporten els judicis online pels drets humans.