26 juliol, 2023

Traçant un nou Contracte Social per a una educació equitativa i de qualitat

En aquest article d’Ana Gázquez Florán, es parla sobre la importància de l’educació com a dret fonamental a Espanya i com s’han fet avenços significatius en l’accés a l’educació en les darreres dècades. Tot i això, s’enfoca en els desafiaments persistents que requereixen atenció i acció per assegurar una educació equitativa i de qualitat per a tots els ciutadans.

A més, destaca la proposta d’un nou contracte social per a l’educació, basat en principis de cooperació, inclusió i solidaritat globalment, amb l’objectiu de forjar un futur pacífic, just i sostenible per a tothom.