25 juliol, 2023

Decreixement econòmic, responsabilitat social corporativa i el nou Contracte eco-social

Per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible, el món ha d’accelerar la seva efectiva transició. I per fer-ho, l’institut de recerca de desenvolupament social de les Nacions Unides (UNRISD) ha escrit un manifest que discuteix la necessitat d’un “nou contracte ecosocial”.

En aquest article Jeroen Lindhout repassa les limitacions d’aquest contracte ecosocial al seu forma actual, emfatitzant que el més important és allunyar-se del capitalisme desenfrenat. Per tenir èxit, cal adonar-se de dues coses. En primer lloc, una economia de decreixement és inevitable. Segon, els principis de responsabilitat social corporativa són un marc efectiu per iniciar aquesta transició a una economia de decreixement.