20 juliol, 2023

El futur de l’educació

En la passada sessió de Tardes de Drets Humans de ANUE, Marina Gay, directora de Catesco, va presentar el tema “El futur de l’educació” portant la ponència inicial a un debat entre tots els presents. La presentació girava al voltant de l’últim informe de la UNESCO “Reimaginar junts els nostres futurs: un nou contracte social per a l’educació”.

Aquest informe exposa dos principals punts d’acció: la garantia de l’educació i la resposta a futurs incerts. Actualment, 1 de cada 5 nens en països d’ingressos mitjans i baixos no assisteixen a l’escola i més d’un 95% abandonen abans d’acabar els estudis. En el que respecte el segon punt, els reptes es presenten entre persones, de les persones amb el clima i d’elles amb la tecnologia. Marina Gay, va explicar que aquests reptes no van ser pensats en l’elaboració del sistema actual i tot això ha portat a crear discontinuïtat entre aquells països amb majors nivells d’educació i major emissió de gasos contaminants o a la pèrdua de qualitat democràtica.

Finalment, va presentar els 5 punts clau per a aconseguir el canvi necessari en el desenvolupament d’un nou model educatiu: col·laboració i solidaritat entre alumnes i docents, creació de coneixement a l’aula, canvi del perfil del docent, convertir l’escola en un exemple de societat ideal i redissenyar el seu espai-temps.

Al acabar, vam poder gaudir de l’actuació de Carla Motis i Vignesh que ens van delectar amb alguns clàssics que van donar pas a un ambient més informal i relaxat entre els participants per posar en comú les idees de la conferència.

El proper dimecres 26 de juliol tindrem la nostra última conferència del cicle de Tardes de Drets Humans i parlarem sobre “La Renda bàsica universal” a càrrec de Marc Salguero, jurista de l’oficina del Pla Pilot de la Generalitat de Catalunya.