18 juliol, 2023

Què està passant amb el conflicte entre Israel i Palestina?

En aquest article, Thaïs Vuillemin aborda el complex tema del conflicte Israelo Palestí, que escapa a tota racionalitat. El conflicte israelià-palestí representa una espècie de mosaic indesxifrable on fets històrics, límits geogràfics, antecedents bíblics, fantasies identitàries, recuperacions polítiques, obsessions messiàniques i traumes genocides s’entrellacen, es responen, es contradiuen i s’embullen en un embolic així, arribar a extreure una veritat indiscutible s’assembla a una missió impossible.

No obstant això, malgrat la seva àmplia cobertura mediàtica durant molts anys, aquest conflicte enfronta l’oblit, que ara no s’esmenta quan ocorre un esdeveniment important, però darrere de les cambres, les víctimes d’aquest conflicte, sofreixen encara, veient com canvien constantment els territoris, es redueixen en un clima geopolític inestable i, per consegüent, es violen els seus drets.