9 juny, 2023

Cap a un tractat mundial: Desafiaments i urgència en la lluita contra la contaminació per plàstics

En aquest article d’Ana Gázquez Florán, s’analitza el procés de negociació internacional per combatre la contaminació per plàstics. S’accentua la urgència d’abordar el problema a causa dels seus efectes ambientals i per a la salut humana. Es mencionen els esforços per reduir l’ús de plàstic, promoure alternatives sostenibles i crear un tractat mundial sobre contaminació plàstica.

També esmenta les reunions del Comitè Intergovernamental de Negociació sobre la Contaminació per Plàstics (CIN) i assenyala la importància de la participació d’observadors i membres en el procés de propostes.