6 juny, 2023

Un nou tractat codificaria el Dret al Desenvolupament

Es va començar a parlar del desenvolupament equitatiu en un context de descolonització i lluita per la justícia mundial, moment en què va sorgir la Declaració sobre el Dret al Desenvolupament de 1987. Sense l’existència d’un desenvolupament equitatiu a la societat, els individus no poden gaudir plenament de la resta de drets humans.

La declaració establia aquest dret com “un dret humà inalienable en virtut del qual tot ésser humà i tots els pobles estan facultats per a participar en un desenvolupament econòmic, social, cultural i polític en la que poden realitzar-se plenament tots els drets humans i llibertats fonamentals; a contribuir a aquest desenvolupament i a gaudir d’ell”.

Al marge de les diferents visions sobre aquest projecte que enfrontaven als països del Nord amb els del Sud Global, l’any 2018 va tenir lloc un primer avanç en aquesta matèria, quan es va formalitzar la primera petició del Consell de Drets Humans per a la redacció del document sobre el Dret al Desenvolupament. Dos anys més tard, ja estava enllestit el primer esborrany. Finalment, aquest any està previst que cessin els debats, i llavors, el Consell de Drets Humans decidirà si remet les negociacions a l’Assemblea General de les Nacions Unides a Nova York, una plataforma multilateral amb un major impuls i abast polític.

La importància d’aquesta convenció recau en el fet que aborda qüestions de gran importància com, els recursos naturals, l’autodeterminació i la igualtat d’oportunitats. Chee Yoke Ling, directora executiva del grup de defensa i recerca Xarxa del Tercer Món, afirma “ara assistim a un reconeixement més generalitzat de les profundes desigualtats i desequilibris sistèmics, sobretot respecte a l’ordre econòmic internacional. (… ) El dret al desenvolupament ens porta directament al nucli d’aquests problemes sistèmics. Com a mínim, exigiria responsabilitats als diversos actors. I llançaria llum sobre les desigualtats.”

https://www.ohchr.org/es/stories/2023/05/new-treaty-would-codify-right-development