17 maig, 2023

Canviant l’economia: els drets humans en el centre de les accions econòmiques

La creació d’una economia diferent és fa més necessaria que mai. El article de Silvie Carrel explica la falla del sistema econòmic actual a brindar estabilitat i aconseguir els objectius de l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, a causa de la crisi del COVID-19, la invasió d’Ucraïna i la creixent vulnerabilitat d’uns certs estats nacionals.

Per poder assolir els ODS, s’ha de construir “Economies de Drets Humans”, que col·loquin a les persones i al planeta en el centre de les polítiques econòmiques, les decisions d’inversió, les eleccions dels consumidors i els models comercials. La iniciativa de l’Oficina de Drets Humans de l’ONU establerta en 2019 està abordant la lenta implementació dels ODS i ha ajudat a desenvolupar plans nacionals de desenvolupament/sostenibilitat i eines per a enfortir la integració i aplicació dels DESC. Existeix una necessitat immediata de canvi per a aconseguir els ODS i posar els drets humans en el centre de les accions econòmiques pot fer aquest canvi necessari.