12 abril, 2023

L’augment del mar com amenaça per a la pau i la seguretat internacional

L’augment del nivell del mar és un dels problemes que han de considerar-se primordials, i estar atents a les seves conseqüències, ja que suposa una amenaça contra la pau i la seguretat internacional. Es per això, pel que es va realitzar una reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides el 14 de febrer d’aquest any, on els Estats estaben d’acord en actuar ràpidament per aportar solucions a aquest problema que està ocasionant greus inundacions. 

Aquest artícle exposa les raons per les quals aquest augment del mar suposa una amenaça per a la pau i la seguretat internacional, dins les quals trobem possibles conflictes interns com externs entre Estats, o desplaçaments de la població, que els portarà a estar en situacions vulnerables, que certes organitzacions criminals poden aprofitar al seu benefici.