22 març, 2023

Dia Mundial de l’Aigua

L’aigua és vida i és la nostra responsabilitat protegir-la.

Com a éssers humans, tenim la capacitat de crear un món més just per a tots: garantint l’accés universal i equitatiu de l’aigua potable. Devem, prendre mesures concretes per a protegir aquest recurs vital, a educar-nos sobre l’ús responsable de l’aigua i a treballar junts per a garantir que l’aigua estigui disponible per a tots: ara i en el futur.